SS/18K CUSHION SHAPE LABRADORITE RING 57015R.LAB

13966

SS/18K CUSHION SHAPE LABRADORITE RING 57015R.LAB